Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Gwarna 11 lokal 5, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

CDiTN

Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej Wspomaganie rozwoju dziecka to miejsce, które w profesjonalny i rzetelny sposób otoczy opieką Państwa dzieci.

Doświadczenie, które posiadamy, pozwoliło nam stworzyć ofertę skierowaną do dzieci z różnymi trudnościami w zakresie rozwoju mowy i komunikacji oraz trudnościami rozwojowymi.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz gabinet był miejscem przyjaznym, a rodzice mieli pewność, że ich dzieci znalazły się w dobrym miejscu.

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, aby nasze działania terapeutyczne skierowane do dzieci były jak najbardziej efektywne.

Nasza kadra

Joanna Kaczor

Z wykształcenia jestem neurologopedą, pedagogiem w zakresie edukacji prozdrowotnej, terapeutą dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnostą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka, Kart Zachowania i Emocji, Trenerem Umiejętności Społecznych.

W swojej pracy kieruje się założeniami terapii neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej, która jest systemową terapią funkcji poznawczych dla dzieci z różnymi zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, oraz diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się szczegółowa i dogłębna diagnoza trudności dziecka.

 • Neurologopeda
 • Pedagog w zakresie edukacji prozdrowotnej
 • Terapeuta Ręki
 • Trener Umiejętności Społecznych
 • Ratownik medyczny

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
 • Studia podyplomowe na kierunku Logopedia
 • Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja prozdrowotna
 • Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo medyczne

Ukończone kursy i szkolenia

 • DYSLALIA ANKYLOGLOSYJNA. O krótkim wędzidełku, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Barbara Ostapiuk
 • KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – Certyfikat 275/2017
 • KOZE- Karty Oceny Zachowania i Emocji – Certyfikat 745/2017
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju- Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej – Prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SYNAPSIS
 • KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – Certyfikat nr 991/2015
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna, Mega Szkolenia
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • Stymulacja procesów myślenia, Centrum Metody Krakowskiej
 • Kompleksowa diagnoza zaburzeń płynności mowy u dzieci podstawą skutecznej interwencji logopedycznej – PZL
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Mózg, język, komunikacja”
 • Diagnoza i terapia wad wymowy, Centrum Metody Krakowskiej
 • 9 tydzień mózgu w Poznaniu, 13-17 marca 2017r. – PAN
 • Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej, I Spotkanie z Edukacją w Poznaniu
 • Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym, I Spotkanie z Edukacją w Poznaniu
 • Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu, I Spotkanie z Edukacją w Poznaniu
 • Autyzm w szkole. O podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań
 • Elementy logorytmiki w pracy logopedy, stopień 1
 • Elementy logorytmiki w pracy logopedy, stopień 2
 • Diagnoza i terapia wad wymowy, Centrum Metody Krakowskiej
 • „Dziecko z autyzmem w grupie – rodzinie, przedszkolu, szkole, społeczeństwie, IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu
 • Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Konferencja naukowa, Forum Autyzmu
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” Centrum Metody Krakowskiej
 • Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem, Kraków
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci-aspekt logopedyczny
 • Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych
 • Diagnostyka funkcji kory mózgowej w uszkodzeniach neurologicznych
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej pólkuli mózgu” Centrum Metody Krakowskiej
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” Centrum Metody Krakowskiej
 • Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem, ODN
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Centrum Metody Krakowskiej
 • Pułapki szkolnych „glosariuszy” w komunikacji z dziećmi z Zespołem Aspergera, warsztat
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa, Oratio
 • Dysleksja – trudności czy zdolności?
 • Jak mówić, aby Cię słyszeli i słuchali, Brain Solutions
 • Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu”, Mega Szkolenia
 • „Mózg egoista”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rodziców, szkoły”, ODN w Poznaniu
 • Rola Logopedii w neurorehabilitacji” – X Śląskie Spotkanie Neurologopedyczne
 • Aktualności w neuropsychologii i neurologopedii w rehabilitacji, IV Bonifraterskie Spotkanie z Rehabilitacją
 • Nowoczesne terapie zaburzeń funkcji poznawczych – VII Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją
 • Afazja – diagnoza i terapia, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, „Promyk Słońca”
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną w grupach przedszkolnych
 • Autorskie tajemnice warsztatu grafika – pomysły na lekcje: rysowane przysłowia, wykonywanie gier planszowych, rysowanie świąt narodowych i państwowych i inne
 • Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chrobom jamy ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Terapia ręki I i II stopień – uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii ręki
 • „Nowe Media” , Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Julita Minta

Z wykształcenia jestem neurologopedą, pedagogiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz fizjoterapeutą. Ponadto jestem certyfikowanym diagnostą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka, Kart Oceny Zachowania i Emocji oraz Trenerem Umiejętności Społecznych.

Na co dzień wspomagam rozwój dzieci z autyzmem i problemami emocjonalnymi w szkole podstawowej oraz prowadzę diagnozę i terapię w zakresie nabywania kompetencji językowej i komunikacyjnej, w szczególności dzieci ze spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami genetycznymi.

W swojej pracy kieruje się założeniami metody neurobiologicznej, która jest systemową terapią funkcji poznawczych dla dzieci z problemami rozwojowymi.

 • Neurologopeda
 • Pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Trener Umiejętności Społecznych
 • Fizjoterapeuta

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia
 • Studia podyplomowe na kierunku logopedia
 • Studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uzupełnieniem przygotowanie pedagogiczne
 • Studia licencjacie na kierunku fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia

 • KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji – Certyfikat nr 747/2017
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – Certyfikat nr 2908/2017
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Elementy logorytmiki w pracy logopedycznej stopień I
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa
 • Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
 • Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rodziców, szkoły
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ) 11. Praktyczne aspekty pomocy logopedycznej: nowoczesny warsztat logopedy, Metoda EEG biofeedback – w terapii funkcji poznawczych z uwzględnieniem niepłynności mowy
 • Pokazywane wierszyki, czyli jak rozwijać mowę i myślenie dziecka
 • Warsztaty: Przedszkolaki uczą się tańców ludowych
 • Warsztaty: Kompetencje efektywnego nauczyciela
 • Warsztaty: Gimnastyka buzi i języka – proste ćwiczenia i zabawy logopedyczne do stosowania w przedszkolu i domu
 • Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Nowoczesne trendy w kosmetologii i fizjoterapii
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom I