Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Kadra

Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej Wspomaganie rozwoju dziecka to miejsce, które w profesjonalny i rzetelny sposób otoczy opieką Państwa dzieci.

 Kadra

mgr Joanna Kaczor

Z wykształcenia jestem neurologopedą, surdologopedą, pedagogiem w zakresie edukacji prozdrowotnej, terapeutą dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnostą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka, Kart Zachowania i Emocji, Trenerem Umiejętności Społecznych.

W swojej pracy kieruje się założeniami terapii neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej, która jest systemową terapią funkcji poznawczych dla dzieci z różnymi zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, Zespołem Downa, oraz diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się szczegółowa i dogłębna diagnoza trudności dziecka.

 • Neurologopeda
 • Surdologopeda
 • Pedagog w zakresie edukacji prozdrowotnej
 • Terapeuta Ręki
 • Trener Umiejętności Społecznych
 • Ratownik medyczny

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika – w trakcie
 • Studia podyplomowe na kierunku Surdologopedia
 • Studia podyplomowe na kierunku Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia
 • Studia podyplomowe na kierunku Logopedia
 • Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie
 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja prozdrowotna
 • Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo medyczne

Ukończone kursy i szkolenia

1. „Uszkodzenie narządu słuchu” Poznań
2. KOZE- Karty Oceny Zachowania i Emocji.
3. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Indygo
4. DYSLALIA ANKYLOGLOSYJNA. O krótkim wędzidełku, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Barbara Ostapiuk
5.Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej – Prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
6.Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SYNAPSIS
7. KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – Certyfikat nr 991/20158.
8. Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna, Mega Szkolenia
9.Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
10.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju- Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO
11.Stymulacja procesów myślenia, Centrum Metody Krakowskiej
12.Kompleksowa diagnoza zaburzeń płynności mowy u dzieci podstawą skutecznej interwencji logopedycznej – PZL
13.Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna”Mózg, język, komunikacja”
14.Diagnoza i terapia wad wymowy, Centrum Metody Krakowskiej
15.9 tydzień mózgu w Poznaniu, 13-17 marca 2017r. – PAN
16.Zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej, Poznań
17.Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym, Poznań
18.Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu, I Spotkanie z Edukacją w Poznaniu
19.Autyzm w szkole. O podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań
20.Elementy logorytmiki w pracy logopedy, stopień 1.
21.Elementy logorytmiki w pracy logopedy, stopień 2.
22.Diagnoza i terapia wad wymowy, Centrum Metody Krakowskiej
23.IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu „Dziecko z autyzmem w grupie – rodzinie, przedszkolu, szkole, społeczeństwie
24.Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” Centrum Metody Krakowskiej
25.Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu” Centrum Metody Krakowskiej
26.Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem
27.Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci-aspekt logopedyczny
28.Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych
29.Diagnostyka funkcji kory mózgowej w uszkodzeniach neurologicznych
30.Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej pólkuli mózgu” Centrum Metody Krakowskiej
31.Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” Centrum Metody Krakowskiej
32.Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
33.Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Centrum Metody Krakowskiej
34.Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa
35.Dysleksja – trudności czy zdolności?
36.Jak mówić, aby Cię słyszeli i słuchali, Brain Solutions
37.Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu”, Mega Szkolenia
38.„Mózg egoista”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
39.Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rodziców, szkoły”
40.Rola Logopedii w neurorehabilitacji” – X Śląskie Spotkanie Neurologopedyczne
41.Aktualności w neuropsychologii i neurologopedii w rehabilitacji
42.Afazja – diagnoza i terapia
43.Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną w grupach przedszkolnych
44.Autorskie tajemnice warsztatu grafika – pomysły na lekcje: rysowane przysłowia, wykonywanie gier planszowych, rysowanie świąt narodowych i państwowych i inne
45.Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
46.Terapia ręki I i II stopień – uprawnienia do prowadzenia zajęć z Terapii ręki
47. KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – Certyfikat
48. Efektywne metody terapii rotacyzmu dr. A.Banaszkiewicz
49. Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne – M. Baj-Lieder
50. Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów – J. Asperski
51. Studia przypadków dzieci z mutyzmem wybiórczym, Marki
52. Masaż logopedyczny od podstaw-podejście praktyczne
53. Uprawnienia Diagnostyczne – Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat – Bateria 7/9,
54. Uprawnienia Diagnostyczne – Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat – Bateria 10/12,
55. Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy
56. Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym – Gdańsk, Szkoła Terapii Karmienia ” Od pestki do ogryzka”
57. Konferencja „Dziecko z autyzmem w Przedszkolu” Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem APERIO
58. Zaburzenia mowy a centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego , Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań
59. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” Rodzina (dziecka) z autyzmem” Poznań
60. Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia. Praktyka bez teorii.
61. „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” Mega Szkolenia
62. Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce.
63. Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja. IEL
64. Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii
65. Karty Oceny Gotowości Szkolnej – Certfikat 179/2019/K1G1
66. Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
67. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka z wykorzystaniem elementów metody werbotonalnej.
68. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – diagnoza i terapia – webinaria
69. Diagnostyka i Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
70. Terapia sygmatyzmu międzyzębowego
71. Terapia sygmatyzmu bocznego
72. Mowa czy rozmowa „Pareo”