Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Towarowa 41, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Cennik

Zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, rozwijające funkcje poznawcze:

 • konsultacja logopedyczna (60 min) – 120 zł
 • badanie diagnostyczne wraz z wydaniem pisemnej opinii  (60 – 90 min) – 150 zł
 • indywidualne zajęcia logopedyczne/terapeutyczne (45 min) – 70 zł
 • indywidualne zajęcia logopedyczne/terapeutyczne (60 min) – 80 zł
 • terapia pedagogiczna (45 min) – 70 zł
 • terapia dzieci zagrożonych dysleksją i z dysleksją (45 min) – 80 zł
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – 250 zł
 • diagnoza zachowania i emocji dziecka w oparciu o Karty Oceny Zachowania i Emocji – 200 zł
 • badanie słuchu fonemowego w oparciu o Karty Oceny Słuchu Fonemowego – 150 zł
 • badanie ryzyka dysleksji – 120 zł
 • nauka czytania metodą sylabową – 45 min – 70 zł