Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Gwarna 11 lokal 5, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Cennik

Zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, rozwijające funkcje poznawcze:

  • konsultacja/badanie diagnostyczne wraz z wydaniem pisemnej opinii  (60 – 90 min) – 200 zł
  • indywidualne zajęcia logopedyczne/terapeutyczne (45 min) – 80 zł
  • Terapia pedagogiczna (60 min) – 100 zł
  • Terapia dzieci zagrożonych dysleksją i z dysleksją (60 min) – 100 zł
  • Wielospecjalistyczna Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – 250 zł
  • Diagnoza Zachowania i Emocji Dziecka w oparciu o Karty Oceny Zachowania i Emocji – 200 zł
  • Badanie słuchu fonemowego w oparciu o Karty Oceny Słuchu Fonemowego – 150 zł
  • Badanie ryzyka dysleksji dla dzieci 3, 4, 5, 6, 7 – letnich,  test SWM – 150 zł
  • Nauka czytania metodą sylabową – 45 min – 80 zł
  • Diagnoza Gotowości Szkolnej – 60 min – 150 zł