Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego są narzędziem wystandaryzowanym. Służą do wstępnej oceny rozwoju dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia i pozwalają ocenić czy dziecko rozwija się harmonijnie i  zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi.

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest  są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe.

Przeprowadzenie badania dziecka zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które opóźnione, a które przyśpieszone. Uzyskane wyniki badania pozwalają na podjęcie działań mających na celu skierowanie dziecka do odpowiednich specjalistów i rozpoczęcie działań terapeutycznych w przypadku obecności sfer rozwijających się z opóźnieniem.

Sfery rozwoju ocenianie w trakcie badania:

  • ­rozwój ruchowy,
  • ­motoryka precyzyjna i lateralizacja,
  • ­spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
  • ­komunikowanie się i mowa,
  • ­emocje i relacje społeczne
  • ­funkcje behawioralne,
  • umiejętności przedszkolne (dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
  • umiejętności szkolne (dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).

Szanowny Rodzicu!
Jeżeli zastanawiasz się czy rozwój Twojego dziecka przebiega harmonijnie, zachęcam do umówienia się na spotkanie.