Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Stymulacja funkcji słuchowych w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania słuchowego

Eksperci z Brytyjskiego Towarzystwa Audiologicznego zdefiniowali zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego jako „chorobę słuchu wynikającą z nieprawidłowej czynności mózgu, która charakteryzuje się niewłaściwym rozróżnianiem, separacją, grupowaniem, lokalizacją i porządkowaniem bodźców”.[1] Eksperci działający w ramach Amerykańskiego Towarzystwa Mowy, Języka i Słuchu (ASHA) zdefiniowali ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego, jako „zauważalne zaburzenie w jednej lub więcej grupach mechanizmów i procesów związanych z różnorodnymi zachowaniami słuchowymi do których należą:

  1. Lokalizacja i lateralizacja dźwięku
  2. Dyskryminacja słuchowa – rozróżnianie cech sygnału
  3. Rozpoznanie cech dźwięku
  4. Percepcja aspektów czasowych sygnału z uwzględnieniem rozdzielczości czasowej, maskowaniem, integracją i porządkowaniem w czasie
  5. Zdolność do odbioru sygnałów o obniżonej redundancji (zniekształconych)[2].

Zaburzenia ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego oznaczają niedobory jednej lub więcej z wymienionych powyżej funkcji słuchowych.[3] Opracowany przez ASHA w 2005 roku dokument wskazuje na fakt, że „osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego wykazują deficyt bardziej zaznaczony dla zmysłu słuchu”.[4] Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to nieprawidłowości na poziomie neuronalnym nie wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych.[5]

Bibliografia:

[1] Ibidem, str.57-58
[2] Ibidem, str.57
[3] American Speech-Langue Hearing Association. (Central) Auditory Processing Disorders. Technical Report:2005
[4] Zaborniak – Sobczak. M,  Bieńkowska K.I, Senderski. A, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 23/2016, „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy, str. 119
[5] Senderski. A. „Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego
u dzieci, „Otolaryngologia”, vol13(2), s. 78 za ASHA 2005

Odpowiednio dobrane, mądre działania terapeutyczne ukierunkowane na trudności dziecka mogą w znaczący sposób zniwelować trudności w obszarze wyższych funkcji słuchowych, które są niezwykle istotne w procesie uczenia się. W zależności od potrzeb dziecka tworzony jest najlepszy dla niego program zajęć z terapeutą. 

Zapraszamy do gabinetu:)