Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Gwarna 11 lokal 5, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

SZKOLENIA DLA LOGOPEDÓW, PEDAGOGÓW, TERAPEUTÓW

SZKOLENIE W POZNANIU

„DIAGNOZA RÓŻNICOWA ALALII, OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY,
NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI,TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE.
POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ.”

Termin:  12 stycznia 2019 R.

Czas trwania: 8 GODZIN ZEGAROWYCH (10.00-18.00)

Koszt: 350 zł

Zgłoszenia: kontakt@praktyka-logopedyczna.pl, tel. 608 478 305

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 grudnia 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona. PROGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY U ORGANIZATORA

 

SZKOLENIE PRZEZNAZONE DLA STUDENTÓW LOGOPEDII, LOGOPEDÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH  PRACĘ, TERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Prowadząca:  Joanna Kaczor,  medyk, pedagog w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz wspomagania rozwoju Dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera, Logopeda, Neurologopeda, w trakcie studiów z  Surdologopedii,  Trener Umiejętności Społecznych, Diagnosta KORP, KOZE, KOLD, terapeuta ręki, wykładowca,