Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Wszystkie artykuły oznaczone tagiem: mowa dziecka

Prawidłowy rozwój mowy dziecka

Prawidłowy rozwój mowy dziecka przebiega w następujących etapach:

ETAP I – okres melodii – obejmuje 0-1 r. życia dziecka w którym niemowlę posługuje się krzykiem, płaczem oraz okrzykami naturalnymi. W tym etapie występują trzy podstawowe zjawiska wokalne w postaci głużenia (2-3 m.życia), gaworzenia (5-6 m. życia), echolalia (ok.9 m. życia)

ETAP II – okres wyrazu – obejmuje 1-2 r. życia dziecka. Wypowiedzi zbudowane są z całości lub części wyrazu. Dziecko wypowiada wszystkie samogłoski oprócz samogłosek nosowych.

ETAP IIIokres zdania – obejmuje 2-3 r. życia dziecka. W wypowiedziach dziecka zauważalne są poszczególne kategorie gramatyczne oraz wzbogaca się słownictwo dziecka. Występuje poprawna wymowa samogłosek.

ETAP IVokres swoistej mowy dziecięcej – obejmuje 3-7 r. życia dziecka.W tym okresie mogą występować nieprawidłowości artykulacyjne, które do 5 roku życia mogą mieć charakter rozwojowy.W pewnych jednak przypadkach wymowa może mieć już cechy patologiczne.Występują również nieprawidłowości składniowe, gramatyczne i leksykalno-słowotwórcze.

Około 7 roku życia dziecko powinno już osiągać dojrzałość szkolną, co w aspekcie logopedycznym oznacza: prawidłową artykulację, bogate słownictwo czynne i bierne, zgodność wypowiedzi z regułami gramatycznymi, poprawność akcentu i intonacji oraz sprawność składniową.

Czytaj więcej