Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Zajęcia z neurologopedą, surdologopedą i logopedą

Oferta Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej skierowana jest do dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi.

Oferujemy Państwu:

 • konsultacje logopedyczne
 • ustalenie diagnozy i prowadzenie terapii
 • terapię zaburzeń mowy dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, zespołem Downa
 • programowanie języka
 • terapię wad wymowy
 • ocenę rozwoju mowy
 • zajęcia kształtujące funkcje słuchowe
 • stymulacja funkcji słuchowych w zaburzeniach procesów przetwarzania słuchowego
 • wczesna naukę czytania metodą sylabową dla dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym prof. J. Cieszyńskiej
 • ocenę wielospecjalistyczną rozwoju dziecka w oparciu o Kartę Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
 • ocenę zachowania i emocji w oparciu o Kartę Oceny Zachowania i Emocji
 • badanie słuchu fonemowego w oparciu o Karty Oceny Słuchu Fonemowego
 • diagnozę ryzyka dysleksji (test SWM)
 • terapię dzieci zagrożonych dysleksją
 • terapię dzieci z dysleksją
 • terapię pedagogiczną dzieci z trudnościami w zakresie czytania, pisania, analizy i syntezy słuchowej, percepcji wzrokowej, grafomotoryki,
 • konsultacje i wskazówki dla rodziców i nauczycieli
 • kinesiotaping (plastrowanie)
 • regulatory funkcji MFS